Želvuška 26 Žumberka

Kde Mě hledat?

Důvodem ochrany je soubor přirozených porostů roklinových javořin, suťového typu květnatých bučin, acidofilních svahových jedlin a fragmentů reliktních borů, vyvinutý v členitém terénu strmých skalnatých svahů a roklin v kaňonovitém údolí Vltavy. Dík relativní nepřístupnosti na příkrých údolních svazích a lokálně i vzhledem k skalnatému, těžebně nepřístupnému terénu, se vegetace této a podobných lokalit uchovala ve stavu blízkém původnímu, i když okolní krajina nese stopy prastarého osídlení a zkulturnění.

Moc nás to mrzí, ale tuhle želvušku našel už někdo před tebou 😟. Alespoň sis udělal hezký výlet do přírody. Každá z našich lokalit je něčím zajímavá a zkus to třeba na jiném místě a nebo se zapoj příští rok. Ale želvuška si najde tebe, nezapomeň, že jsou všude kolem nás. Měj se biologicky, čau!