Želvuška 3 Duninka

Kde Mě hledat?

Písečný přesyp, který vznikl při toku řeky Lužnice na píscích, které sem byly naplaveny řekou, jako důsledek činnosti větru. Půdu zde tvoří svrchnokřídové sedimenty, které jsou překryté mocnými polohami pleistocenních fluviálních štěrků a písků a na povrchu eolickými sedimenty, tzv. vátými písky, pravděpodobně vytříděnými v pozdním glaciálu ze štěrkopískových nánosů Lužnice.

Moc nás to mrzí, ale tuhle želvušku našel už někdo před tebou 😟. Alespoň sis udělal hezký výlet do přírody. Každá z našich lokalit je něčím zajímavá a zkus to třeba na jiném místě a nebo se zapoj příští rok. Ale želvuška si najde tebe, nezapomeň, že jsou všude kolem nás. Měj se biologicky, čau!