Želvuška 30 Maška

Kde Mě hledat?

Chráněné území s rozlohou 478,3482 ha bylo vyhlášeno 30. ledna 2014. Tvoří ho koryto a přilehlé břehy Vltavy mezi východním okrajem města Český Krumlov a Boršovem nad Vltavou. Důvodem jeho zřízení je ochrana populací vzácných a ohrožených živočišných a rostlinných druhů, jako jsou hořeček mnohotvarý český, mihule potoční, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, netopýr velký, přástevník kostivalový, rys ostrovid, vranka obecná nebo vrkoč útlý. Památka je zařazena jako evropsky významná lokalita do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Hrad Maškovec neboli Kotek postavili v polovině 14. století příslušníci rodu pánů z Újezda, kteří byli příbuznými Bavorů ze Strakonic, pánů z Drahonic a rytířů z Pořešína. První písemná zmínka však pochází až z roku 1380. V roce 1493 je popisován jako zbořený. V letech 1823–1841 nechal Pachner z Ebendorfu, majitel blízkého dvora Kotek, zříceninu rozebrat na stavební materiál.

Moc nás to mrzí, ale tuhle želvušku našel už někdo před tebou 😟. Alespoň sis udělal hezký výlet do přírody. Každá z našich lokalit je něčím zajímavá a zkus to třeba na jiném místě a nebo se zapoj příští rok. Ale želvuška si najde tebe, nezapomeň, že jsou všude kolem nás. Měj se biologicky, čau!