Želvuška 35 Kornatinka

Kde Mě hledat?

V okolí se nalézají lokality s výskytem vzácného brouka kornatce velkého (Peltis grossa). Tento druh je vázaný na pralesní horské lesy. Brouci i larvy žijí na mrtvých, ještě stojících pařezech napadených dřevními houbami. Dospělce je možné nalézt pod odchlipující se kůrou, larvy žijí v trouchnivém dřevě. Dospělci vykousávají ve dřevě typické široké oválné výletové otvory. Druh je ohrožen odstraňováním starých pařezů z lesa.

Moc nás to mrzí, ale tuhle želvušku našel už někdo před tebou 😟. Alespoň sis udělal hezký výlet do přírody. Každá z našich lokalit je něčím zajímavá a zkus to třeba na jiném místě a nebo se zapoj příští rok. Ale želvuška si najde tebe, nezapomeň, že jsou všude kolem nás. Měj se biologicky, čau!